UVJETI POSLOVANJA

KONTAKT PODACI

Machina Center j.d.o.o, Prigradska II odvojak br 4, 10257 Zadvorsko OIB: 11027488513
Kontakt: machina@gamedev.machina.hr
Prodajno mjesto: Vlaška 126, 10 000 Zagreb, Hrvatska

NAČIN PLAĆANJA

PBZ i ZABA kartice do 12 rata
uplata cijelog iznosa na račun IBAN: HR3623400091110548992 s imenom polaznika i tečaja

Discover Markeri grupa 2.6.1_NOVOVisa50AmericanExpress50Maestro50MasterCard50

IZJAVA O SIGURNOSTI

T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

shopping_T PayWaySticker_2ax_jamstvoverified_by_visamastercard_securecode

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Machina Center j.d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Machina Centra j.d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

UVJETI ISPORUKE

Tečaj se isporučuje (održava) u Vlaškoj 126, ili online putem livestreama. U slučaju praćenja tečaja isključivo preko livestreama Machina Centar j.d.o.o ne odgovara za problem nastale višom silom (gubitak internetske veze, pad servisa za livestrem I slično). Centar će se u slučaju problema potruditi nadoknaditi Polazniku eventualna propuštena predavanja snimkama ili individualnim konzultacijama.

UVJETI POVRATA I REKLAMACIJE

Polaznik (kupac) je dužan podnijeti pisanu zamolbu te obrazložiti razlog reklamacije ili zahtjeva za povratom novaca.
U slučaju odustajanja od pohađanja tečaja prije početka Tečaja maksimalan povrat iznosi 50% od uplaćenih sredstava.
U slučaju odustajanja ili nezadovoljstva Tečajem, a ukoliko je isti već započeo, maksimalan povrat je 10% od uplaćenih sredstava.

IZJAVA O KONVERZIJI

Valuta naplate je kuna i sve cijene izražene su u kunama

OPĆENITI UVJETI POSLOVANJA

Tečaj je usluga koju Centar pruža u organizacijskom i ugovornom smislu i čini cjelovitu i nedjeljivu uslugu, a sastoji se od predavanja, konzultacija i vježbi.

Prava i obveze Centra su po Člancima:

 1. Osigurati Polazniku 80 sati predavanja u vremenu utvrđenom u članku 2. ovog Ugovora.
 2. Osigurati Polazniku 10 sati konzultacija koje se koriste isključivo direktnim dogovorom s osobljem Centra.
 3. Osigurati redovno izvođenje nastave u skladu s unaprijed dogovorenim rasporedom.
 4. Osigurati potrebne uvjete za rad u prostorima Centra za sve sate koje Polaznik provodi u Centru.
 5. Uručiti Polazniku diplomu po uspješnom završetku Tečaja.
 6. Centar zadržava pravo odgoditi početak Tečaja u slučaju da prije održavanja Tečaja iz članka 1. ovog Ugovora ne bude prijavljen dovoljan broj polaznika te će Centar, u tom slučaju odgoditi početak tečaja do maksimalno mjesec dana od inicijalnog datuma Tečaja.
 7. Centar zadržava pravo promijeniti datum završetka tečaja u slučaju više sile.
 8. Centar zadržava pravo raskinuti Ugovor te spriječiti daljnje praćenje Tečaja ukoliko Polaznik ne izvršava svoje obveze utvrđene u Članku 4 Prava i obaveze Polaznika.
 9. Centar zadržava pravo odgode tečaja ili promjene termina održavanja te se o istom obavezuje obavijestiti Polaznika u roku od 3 dana od donošenja odluke, tojest minimalno 3 dana od prvotnog očekivanog početka Tečaja.
 10. Ukoliko Polaznik u roku od 3 dana od primitka obavijesti ne obavijesti Centar o nemogućnosti pohađanja tečaja te ne zatraži stopiranje rata i/ili povrat uplaćenih sredstava smatrati će se da je Polaznik suglasan sa promjenama termina te Centar zadržava uplaćena sredstva.
 11. Po završetku tečaja Polaznik je obvezan dostaviti Centru Projekt zadan od strane Predavača kako bi ostvario pravo na dobivanje Diplome. Centar zadržava pravo nad korištenjem Projekta u nekomercijalne promocijske svrhe.

Prava i obveze Polaznika su po Člancima:

 1. Redovito pohađati Tečaj.
 2. Obavijestiti Centar o nemogućnosti dolaska na Tečaj.
 3. Vježbati u prostorima Centra u ukupnom trajanju 80 sati, radnim danom od 9 do 17 sati uz prethodnu najavu. Ukoliko polaznik nije u mogućnosti vježbati u prostorima Centra, moguće je vježbati i van prostora Centra pod uvjetom da polaznik bilježi broj odrađenih sati te ih redovno prijavljuje Centru.
 4. Uredno otplatiti ugovorenu cijenu Tečaja iz Članka 6.
 5. Redovito pratiti svoju elektroničku poštu, web i Facebook stranicu Centra radi pune i pravovremene informiranosti.
 6. Ponašati se u Centru i van Centra u skladu sa zakonom i pravilima lijepog ponašanja.
 7. Poštovati sve stavke kućnog reda Centra.
 8. U slučaju da Polaznik iz opravdanih razloga izostane sa nastave duže od 20 sati, Polaznik je dužan u roku od 3 dana dostaviti Centru Zahtjev za ponovnim slušanjem propuštenih sati predavanja. Procjenu opravdanih razloga vrši Centar.
 9. U slučaju da Polaznik svojevoljno odluči raskinuti Ugovor, ne ostvaruje pravo na povrat novca, niti se oslobađa obveze plaćanja preostalih obroka Tečaja.
 10. Ukoliko nastane promjena od strane Centra u početku ili terminu održavanja Tečaja, Centar je dužan polaznika obavijestiti najkasnije 3 dana od nastale promjene (najkasnije 3 dana od predviđenog prvotnog početka Tečaja) Polaznik je tada dužan u roku od 3 dana od primitka obavijesti o nastaloj promjeni obavjestiti Centar ukoliko zbog navedene promjene neće biti u mogućnosti pohađati Tečaj te zatražiti povrat uplaćenih sredstava ili stopiranje tekućih rata.
 11. Ukoliko Polaznik u roku od 3 dana od primitka obavijesti ne obavijesti Centar o nemogućnosti pohađanja tečaja te ne zatraži stopiranje rata i/ili povrat uplaćenih sredstava smatrati će se da je Polaznik suglasan sa promjenama termina te Centar zadržava uplaćena sredstva.
 12. U slučaju da Polaznik iz opravdanih razloga izostane sa nastave duže od 20 sati, Polaznik je dužan u roku od 3 dana dostaviti Centru Zahtjev za ponovnim slušanjem propuštenih sati predavanja. Procjenu opravdanih razloga vrši Centar, a ponovno slušanje propuštenih sati može se izvršiti putem livestreama, snimljenih video zapisa ili pridruživanjem idućoj grupi Tečaja ukoliko to Centar odobri.
 13. Ukoliko Polaznik nije zadovoljan Tečajem dužan je podnijeti pismeni prigovor te obrazložiti razloge nezadovoljstva. Centar se obvezuje polazniku omogućiti dodatno savjetovanje u slučaju nezadovoljstva
 14. Polaznik (kupac) je dužan podnijeti pisanu zamolbu te obrazložiti razlog reklamacije ili zahtjeva za povratom novaca.
  U slučaju odustajanja od pohađanja tečaja prije početka Tečaja maksimalan povrat iznosi 50% od uplaćenih sredstava.
  U slučaju odustajanja ili nezadovoljstva Tečajem, a ukoliko je isti već započeo, maksimalan povrat je 10% od uplaćenih sredstava.
 15. Po završetku tečaja Polaznik je obvezan dostaviti Centru Projekt zadan od strane Predavača kako bi ostvario pravo na dobivanje Diplome. Centar zadržava pravo nad korištenjem Projekta u nekomercijalne promocijske svrhe.
 16. Svi tečajevi imaju mogućnost virtualne prisutnosti te praćenja tečaja putem web kamere. Svi Polaznici prihvaćaju biti prisutni tokom online predavanja koja se prenose putem kamere, te na mogućnost snimanja tečaja.
 17. Snimke će biti dostupne svim Polaznicima trenutne grupe te su zastičene lozinkom i nedostupne javnosti. Strogo je zabranjeno dijeljenje snimke tečaja osobama izvan grupe te će se smatrati ozbiljnom povredom ugovora te financijskim oštećenjem Centra u punom iznosu cijene online tečaja.
 18. Polaznici prihvaćaju da kvaliteta Livestream predavanja može biti narušena zbog više sile (pad servera / sustava servisa za livestream, problemi s internetskom vezom i slično). Centar će se potruditi Polaznicima nadoknaditi eventualne smetnje ili pad u kvaliteti održavanje individualnih konzultacija, savjetovanjem ili grupnom nadoknadom predavanja.

Uvjeti korištenja stranice:

Posjetitelji i korisnici, registrirani ili neregistrirani na stranici Machina.hr obvezuju se držati bontona te ne zlopotrijebiti stranicu ni na koji način.

U slučaju zloupotrebe stranice, ilegalnih radnji, iskazivanja mržnje i slično Centar zadržava pravo zabraniti korisniku daljnje korištenje stranice.

Uvjeti poslovanja